ISSN:
 2155-3289

eISSN:
 2155-3297

All Issues

Volume 9, 2019

Volume 8, 2018

Volume 7, 2017

Volume 6, 2016

Volume 5, 2015

Volume 4, 2014

Volume 3, 2013

Volume 2, 2012

Volume 1, 2011

Numerical Algebra, Control & Optimization

Open Access Articles

Preface
Yanqin Bai, Duan Li, Hezhi Luo and Guoqiang Wang
2015, 5(2): i-ii doi: 10.3934/naco.2015.5.2i +[Abstract](701) +[PDF](85.5KB)
Preface
Yan Gao, Zhiqiang Xu, Lei Wang and Honglei Xu
2015, 5(1): i-ii doi: 10.3934/naco.2015.5.1i +[Abstract](725) +[PDF](75.3KB)
Preface
Jiu Ding, Bingsheng He, Qin Ni and Wenyu Sun
2013, 3(2): i-ii doi: 10.3934/naco.2013.3.2i +[Abstract](728) +[PDF](94.6KB)
Preface
B. S. Goh
2013, 3(1): i-iii doi: 10.3934/naco.2013.3.1i +[Abstract](637) +[PDF](1203.9KB)
Preface
Thorsten Koch and Xiaoling Sun
2012, 2(4): i-ii doi: 10.3934/naco.2012.2.4i +[Abstract](736) +[PDF](82.1KB)
Preface
Volker Rehbock and Ryan Loxton
2012, 2(3): i-i doi: 10.3934/naco.2012.2.3i +[Abstract](855) +[PDF](74.2KB)
Jensen's inequality for quasiconvex functions
S. S. Dragomir and C. E. M. Pearce
2012, 2(2): 279-291 doi: 10.3934/naco.2012.2.279 +[Abstract](1086) +[PDF](179.1KB)
Preface
Song Wang and Yong Hong Wu
2012, 2(2): i-ii doi: 10.3934/naco.2012.2.2i +[Abstract](932) +[PDF](76.2KB)
Some new bounds for two mappings related to the Hermite-Hadamard inequality for convex functions
S. S. Dragomir and I. Gomm
2012, 2(2): 271-278 doi: 10.3934/naco.2012.2.271 +[Abstract](940) +[PDF](125.9KB)
Preface
Wuyi Yue, Herwig Bruneel, Bong Dae Choi and Shoji Kasahara
2011, 1(4): i-ii doi: 10.3934/naco.2011.1.4i +[Abstract](769) +[PDF](33.7KB)
Preface
Shengji Li, Nan-Jing Huang and Xinmin Yang
2011, 1(3): i-ii doi: 10.3934/naco.2011.1.3i +[Abstract](954) +[PDF](84.5KB)
Preface
Christian Kanzow, Dong-Hui Li and Nobuo Yamashita
2011, 1(1): i-v doi: 10.3934/naco.2011.1.1i +[Abstract](1066) +[PDF](582.4KB)

Editors

Referees

Librarians

Email Alert

[Back to Top]